Sekcja plastyczna

Miejsce: Biuro UTW Czarnków, Kościuszki 90, I piętro

Opiekun: Wanda Dylla

Terminy zajęć: 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12

Godz: 10.00-12.00

Reklamy